Europol je u suradnji s europskim policijama pokrenuo kampanju #Say No s ciljem podizanja svijesti o seksualnoj prisili i iznudi djece na internetu. Pogledajte njihov kratki film na hrvatskom jeziku

Piše: Ana Dokler

Seksualna prisila i iznuda djece na internetu, poznata i pod nazivom sextortion, oblik je seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece kod kojeg se intimne informacije ili fotografije koriste da bi se iznudili seksualni materijali (fotografije ili videozapisi), seksualne usluge, ili pak novac.

U izvješću koje je Europol objavio u lipnju 2017. navedeno je da je ova vrsta nasilja posljednjih godina u porastu, a da su žrtve čak i djeca u dobi od sedam godina. Od djevojčica i djevojaka iznuđivači češće traže eksplicitne snimke i fotografije, a od dječaka i mladića novac, što je relativno novi trend u seksualnom zlostavljanju djece na internetu. Još jedna novost je da počinitelji zahtijevaju od djeteta da prilikom fotografiranja ili snimanja uključe i drugu djecu – braću i sestre ili prijatelje. Tako u opasnost dolaze i djeca koja inače internet koriste na siguran način, kao i mala djeca koja sama još ne koriste internet pa im se ovim putem inače ne bi moglo ni pristupiti.

Zašto je važno s djecom razgovarati o online prijateljstvima

Slučajevi seksualne prisile i iznude djece često se ne prijavljuju jer je prisutan sram zbog materijala podijeljenih s počiniteljem, ili žrtva ni ne zna da je tu riječ o kaznenom djelu.

Zato je Europol u suradnji s policijama europskih država pokrenuo kampanju #Say No s ciljem podizanja svijesti o seksualnoj prisili i iznudi djece na internetu. Dio kampanje je i kratki film, dostupan i na hrvatskom jeziku, koji prikazuje tipične pristupe iznuđivača u komunikaciji s djecom i mladima i naglašava važnost prijavljivanja ovog zločina.

Na internetskoj stranici kampanje mogu se pronaći savjeti kako reagirati u slučaju seksualne prisile ili iznude na internetu, a jedna od ključnih poruka potencijalnim žrtvama je da “ne plaćaju i da se ne srame prijaviti sve policiji”.

Ako vam netko prijeti da će podijeliti vaše intimne fotografije ili videozapise ako mu ne pošaljete još takvih materijala ili mu date novac, Europol savjetuje da poduzmete ovih pet koraka:

  1. Ne dijelite više materijala i ništa ne plaćajte.
  2. Potražite pomoć. Niste sami.
  3. Sačuvajte dokaze. Nemojte ništa brisati.
  4. Prekinite komunikaciju. Blokirajte osobu.
  5. Prijavite sve policiji.

Istaknuto je i kako motivacija počinitelja, pored iznude seksualnih materijala, usluga i novca, može biti i zlonamjernost ili dobivanje pažnje, popularnosti i priznanja. U tim slučajevima počinitelj je često također maloljetnik, koji možda nije svjestan da je takvo ponašanje protuzakonito. Za mnoge je mlade ljude sexting, odnosno komunikacija koja uključuje razmjenu vlastitih fotografija i videozapisa eksplicitnih seksualnog sadržaja, uobičajen način koketiranja.

Materijali za edukativne radionice na temu sextinga i sextortiona

Seksualna prisila i iznuda među vršnjacima ima složeniji scenarij nego standardni slučajevi prikazani u filmu iz kampanje. Žrtve mogu vjerovati da je to normalno ponašanje i očekivati da će ih njihovi vršnjaci tražiti fotografije, dok mlada osoba koja traži takve fotografije možda i nije svjesna da daljnje dijeljenje tuđih fotografija može imati pravne posljedice. Edukacija je zato ključna da bi mladi ljudi mogli razlikovati prihvatljivu i neprihvatljivu komunikaciju na internetu.

Noćna mora svakog tinejdžera… i kako ju je prijateljstvo nadvladalo