U Zagrebu se 8. prosinca održava konferencija “Medijski odgoj i zaštita dječjih prava” u organizaciji Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment i Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu

Izvor: bernays.hr

Problematika suodnosa medija i djece u Hrvatskoj posljednjih godina plijeni pozornost kako znanstvenika, tako i šire javnosti. Potaknuti tom činjenicom Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment i Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu organizirali su znanstvenu konferenciju i okrugli stol pod nazivom “Medijski odgoj i zaštita dječjih prava”. Konferencija će se održavati 8. prosinca od 9 do 16.15 sati u Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment u Ratkajevom prolazu 8 u Zagrebu. Nakon pozdravnih govora službeni program konferencije započinje okruglim stolom o važnosti medijske pismenosti i medijskog odgoja u 21. stoljeću, na kojem će sudjelovati:

  • prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar (Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu)
  • Maja Flego, dipl. paed. (Ured Pravobranitelja za djecu)
  • sc. Arijana Mataga Tintor (Odjel za predškolski odgoj, obrazovanje i sport Grada Velika Gorica) i
  • dr. sc. Igor Kanižaj (Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu).

Ovaj okrugli stol središnji je događaj konferencije, a bavi se temama zastupljenosti i proučavanja medija u hrvatskom obrazovnom sustavu, važnosti kritičkog razmišljanja i stvaranja vlastitih medijskih sadržaja, zaštite i promicanja dječjih prava u medijima te edukativne uloge medija. Cilj znanstvene konferencije je osvijestiti da u zaštiti djece od negativnih sadržaja u medijima najizraženiju ulogu imaju prije svega roditelji, a zatim i odgajatelji u dječjim vrtićima te učitelji razredne nastave i nastavnici hrvatskoga jezika, koji su nositelji medijskog opismenjavanja djece u Hrvatskoj.

Kako za svu djecu osigurati jednaka prava u okviru medijske pismenosti?