Objašnjenje zbog čega sadržaji koji prikazuju kockanje, klađenje ili igre na sreću mogu posebno štetno djelovati na mlade osobe – prenosimo iz Preporuka za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija, namijenjenih medijskim djelatnicima, roditeljima i učiteljima

Izvor: Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

Među audiovizualnim sadržajima  potencijalno štetnima za djecu i mlade, u Preporukama za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija izdvojeni su i sadržaji koji prikazuju kockanje, klađenje i igre na sreću, uz objašnjenje:

Klađenje i igre na sreću, premda nedopušteni za maloljetne osobe u prostorijama kladionica i lutrija, prikazuju se u medijima, često obećavajući sigurne dobitke te sretniji i bolji život. U filmskim programima prikazuju se osobe koje su u igrama na sreću, kockanjem i klađenjem, pa čak i varanjem u njima, došle do bogatstva. S obzirom na to da je kockanje aktivnost čija su glavna obilježja preuzimanje rizika i traženje uzbuđenja, mladi su posebno ranjivi glede uključivanja u aktivnosti kockanja i s obzirom na razvoj problema s kockanjem.

Studije ovog ovisničkog ponašanja ukazuju na zabrinjavajući porast ozbiljnih problema vezanih uz kockarske aktivnosti adolescenta u nas i u svijetu. Kockanje interferira s mnogim aspektima svakodnevnog funkcioniranja adolescenata kao što su zanemarivanje škole i odnosa s važnim osobama. Rana pojava ovisnosti o kockanju češća je kod mladića, nego djevojaka.

Smjernice za razvrstavanje sadržaja koji se bave klađenjem i kockanjem

U Preporukama koje je donijelo Vijeće za elektroničke medije kako bi, između ostalog, pomoglo urednicima i drugim medijskim djelatnicima u provođenju Pravilnika za zaštitu maloljetnika u elektroničkim medijjima, date su i smjernice kako bi se trebali kategorizirati i kada se u programu smiju emitirati sadržaji koji na različite načine prikazuju kockanje i klađenje:

Audio i audiovizualni programi u kojima se daju savjeti za kockanje, sportsko klađenje i slično ne smiju se emitirati u linearnim elektroničkim medijima prije 23 sata i moraju biti označeni kategorijom 18, dok u nelinearnim programima (npr. uslugama na zahtjev) moraju imati tehničku zaštitu (npr. pin).

Fikcijski audiovizualni sadržaji koji donose kraće i sadržajno opravdane prikaze kockanja i klađenja trebali bi imati oznaku kategorije 12. Inače, Preporukama se definira da u kockanje spada i kartanje za novac, dok se kartanje u kojima se igra na bodove ili za simboličan iznos ne smatra kockanjem u smislu da zbog takvih scena nije nužna klasifikacija.

Fikcijski audiovizualni sadržaji u kojima se učestalo prikazuje kockanje i klađenje te koji nekritički ili čak glamurozno prikazuju takva ponašanja moraju imati oznaku kategorije 15.

Fikcijski audiovizualni sadržaji koji obiluju brojnim, detaljnim i sugestivnim i/ili glorificirajućim prikazima igara na sreću te koji ne pokazuju da takvo ponašanje može postati ovisnost i dovesti do mentalnozdravstvenih i ozbiljnih materijalnih problema moraju biti označeni kategorijom 18.

Oglašavanje i svi oblici tržišnih komunikacija koji promoviraju klađenje, kockanje i igre na sreću ne smiju se emitirati unutar i neposredno prije i nakon dječjeg programa, najmanje 15 minuta prije početka ili po završetku toga programa.

Proučite ili preuzmite cijeli dokument: Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

Foto: FreeImages.com/Steve Robert