Mnoga djeca znaju da su njihovi prijatelji žrtve elektroničkog nasilja, svakodnevno vide uvrede na njihov račun, no najčešće šute i nikome to ne prijavljuju jer se boje da i sami ne postanu žrtve zlostavljanja. Upravo tu djecu treba poticati da unatoč strahu nasilje prijave svojim roditeljima, učiteljima ili pedagogu u školi

Izvor: Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš, Razgovarajmo o životu s druge strane ekrana

Istraživanje EU Kids Online pokazalo je da nakon negativnih iskustava na internetu većina djece u Hrvatskoj, njih 52%, najčešće razgovara s roditeljima (Smahel i sur., 2020). Unatoč tome, dio djece takve informacije zadržava za sebe, te se sami nose sa svime što elektroničko nasilje donosi. Najčešće je razlog tome sram, osobito kada se zlostavljanje događa zbog privatnih fotografija ili videosadržaja koje je osoba slala osobi suprotnoga spola.

Budući da se elektroničko nasilje često događa na javnim platformama, velik je broj svjedoka. To dovodi do toga da mnoga djeca često znaju da su njihovi prijatelji žrtve elektroničkog nasilja, svakodnevno vide uvrede na njihov račun, no najčešće šute i nikome to ne prijavljuju jer se boje da i sami ne postanu žrtve zlostavljanja. Upravo tu djecu treba poticati da unatoč strahu prijave svojim roditeljima, učiteljima ili pedagogu u školi nasilje i da tako pomognu prijatelju i spriječe počinitelja nasilja u daljnjem zlostavljanju. Izgradnja odnosa povjerenja između roditelja i djeteta ključna je u tom procesu.

Nepovjeravanje roditeljima i drugim bliskim osobama

Radni zadatak

Radionica je primjerena za djecu od 8 do 18 godina

Za ovaj će vam zadatak trebati računalo, tablet ili pametni telefon s pristupom internetu.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokrenulo je 2013. godine aplikaciju Red button koja je prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje sadržaja na internetu za koji sumnjaju da je nezakonit i da se odnosi na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece. Pritom se na stranici ističe da je u Hrvatskoj zabranjeno predlaganje susreta djeci mlađoj od 15 godine putem interneta, elektroničke pošte i mobilnih telefona u svrhu stupanja u spolni odnos s djecom; prikupljanje, davanje drugima i prijenos podataka o osobama mlađima od 15 godina; iskorištavanje djece za pornografiju, što uključuje i pristupanje takvim sadržajima na internetu i njihovo posjedovanje. Ako je dijete upoznato s nekim od takvih slučajeva, trebalo bi prije svega o tome obavijestiti svoje roditelje. No, pomoć može potražiti i prijavom putem ove aplikacije anonimnim putem. Na taj način dijete može biti sigurno da počinitelji nasilja neće znati da je ono prijavilo slučaj elektroničkog nasilja.

  1. Zajedno s djetetom analizirajte internetsku stranicu s aplikacijom Red button.
  2. Detaljno pročitajte sadržaj stranice. Ako je djetetu nešto nejasno, objasnite mu.
  3. Poučite ga kako koristiti navedenu aplikaciju ako mu ikada u životu zatreba.
  4. Prilikom razgovora o navedenoj internetskoj stranici važno je dijete upozoriti da ovu stranicu nipošto ne koristi za lažne prijave, jer može snositi određene posljedice.

Priručnik s radionicama koje možete s djecom provoditi kod kuće

Foto: Andrea Piacquadio from Pexels