U prilogu Televizije Student čut ćete objašnjenja što su objektivni, subjektivni i autorski kadar te vidjeti primjere za svaki od njih

Izvor: Televizija Student

Nije svejedno gdje je postavljena kamera. To mjesto gledatelju poručuje čiju točku gledišta vidi pa se govori o podjeli kadrova prema promatraču. Najčešće se koristi objektivni kadar, koji prikazuje ono što bi i gledatelji vidjeli da se nalaze na mjestu snimanja, subjektivni prikazuje ono što vidi lik u filmu ili prilogu, dok autorski ima komentatorsku ulogu, a taj komentar ne može se pripisati ni jednom liku u filmu.

Svaki kadar stvara drugačiji doživljaj kod gledatelja