Svaki kadar stvara drugačiji doživljaj kod gledatelja

Ono što je riječ u govoru, u filmskom jeziku je kadar, a različiti kadrovi koriste se za ostavljanje drugačijeg dojma