Javni poziv za poticanje rada školskih filmskih družina u školskoj godini 2021./2022. otvoren je od 11. travnja, a prijave traju do 3. svibnja. Prijaviti se mogu osnovne i srednje škole, s financijskim zahtjevima između 3000 i 15000 kuna

Izvor: Hrvatski filmski savez

Temeljem članka 10. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18), Hrvatsko audiovizualno vijeće je u 3. sazivu na 24. sjednici održanoj 25. listopada 2021. godine donijelo Odluku o usvajanju prijedloga o sklapanju Sporazuma o suradnji s Hrvatskim filmskim savezom (HFS) kojim se Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) obavezuje poduprijeti rad filmskih družina u osnovnim i srednjim školama u proizvodnji audiovizualnih djela u iznosu od 300.000 kuna.

Pod pojmom školske filmske družine obuhvaćene su filmske i medijske grupe koje djeluju kao izvannastavna aktivnost pri osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.  S obzirom na to da navedene družine nemaju status pravnih osoba, a škole koje su nositelji istih nisu registrirane za obavljanje audiovizualne djelatnosti, njima je onemogućena prijava na redovne natječaje HAVC-a. Njihovo financiranje iznimno je ograničeno te ovisi o dobroj volji njihovih osnivača, dok su njihovi rezultati izvanredni te ih je važno dodatno osnažiti.

Kako osnovati filmsku družinu u školi?

HFS je zbog navedenog osmislio program poticanja rada školskih filmskih družina, uz sufinanciranje od strane HAVC-a i Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK), a u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO) kako bi se izravno pomoglo školskim filmskim družinama u financiranju njihovih aktivnosti kroz proizvodnju audiovizualnih djela, putem javnog poziva namijenjenog školama na kojima djeluju školske filmske i medijske grupe.

Škole će tako ostvariti financiranje za svoje produkcijske aktivnosti (produkcijski troškovi i oprema), a o odabiru prijavljenih odlučivat će peteročlano povjerenstvo sastavljeno od po jednog predstavnika HFS-a, HAVC-a, Vijeća HAVC-a, AZOO-a te mentora školske filmske družine koja je primjer dobre prakse.

Program će sustavno uvesti način financiranja navedenih grupa uz jasnu institucionalnu podršku HAVC-a i HZTK-a, a kroz provedbu HFS-a uz izravan poticaj proizvodnji audiovizualnih djela u sustavu školstva kroz rad s djecom. Time će se postići jasnija pozicija tehničke kulture kroz izvannastavne aktivnosti koje na terenu upotpunjuju udruge članice Hrvatskog filmskog saveza.

Opširnije o Javnom pozivu možete pronaći u Uputama za prijavitelje. Rok za podnošenje prijava je 3. svibnja do 18 sati, a prijave se izvršavaju putem sustava kojem možete pristupiti ovdje.

Obrazac opisa programa/projekta (obrazac A) možete preuzeti na internetskoj stranici Hrvatskog filmskog saveza, kao i Upute za prijavitelje.

Influenceri i mi: filmski natječaj u sklopu 5. Dana medijske pismenosti