Agencija za elektroničke medije i ove godine sufinancira projekte, seminare, konferencije, radionice, predavanja i istraživanja na temu medijske pismenosti

Izvor: Agencija za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije objavilo je 11. siječnja Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti.

U proračunu Agencije za elektroničke medije za 2018. za ovakve projekte osigurana su financijska sredstva u visini od 300 tisuća kuna, a najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt je 40 tisuća kuna u jednoj godini.

Kako stoji u javnom pozivu, svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj medijske pismenosti te osvješćivanje građana o važnosti medijske pismenosti, koja podrazumijeva skup pojedinačnih i društvenih znanja, kompetencija i vještina, odnosno sposobnost pristupa medijima, razumijevanje, vrednovanje i kritičko promišljanje različitih aspekata medija i medijskih sadržaja te stvaranje i odgovorno dijeljenje informacija i medijskih sadržaja na medijskim i komunikacijskim platformama.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Pozivaju se podnositelji prijava da ako u 2018. imaju planiran projekt, seminar, radionicu, konferenciju, predavanje ili istraživanje, čija bi tema bila medijska pismenost, da dostave ponudu sa zahtjevom za sufinanciranje. Vijeće za elektroničke medije će u odluci o dodjeli sredstava te u svakom pojedinom ugovoru o sufinanciranju utvrditi dinamiku realizacije sredstava. Prijaviti se mogu projekti, radionice, konferencije, predavanja ili istraživanja koja će se finalizirati do 30. lipnja 2019.

Dokumentacija za podnošenje prijave može se podići u Agenciji za elektroničke medije, Jagićeva 31, Zagreb, te je dostupna i na internetskim stranicama Agencije. Prijave se dostavljaju Agenciji za elektroničke medije na popunjenom propisanom obrascu i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje. Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, Zagreb, uza napomenu “Prijava na javni poziv za sufinanciranje” do 10. veljače 2018.

Javni poziv, upute za prijavitelje te obrasce za prijavu možete pronaći na stranici Agencije za elektroničke medije.

Proučite Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija