HAVC poziva predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017.–2021.

Izvor: havc.hr

Na 79. sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća, održanoj 20. siječnja, usvojen je Nacrt prijedloga Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017.–2021.

Hrvatsko audiovizualno vijeće na 79. sjednici raspravljalo je u sastavu: Vera Robić-Škarica, Nataša Petrović, Dinko Majcen, Dino Paškov, Hrvoje Krstulović, Branko Matutinović, Danilo Šerbedžija i Željko Sarić.

Nacionalnim programom promicanja audiovizualnog stvaralaštva utvrđuje se opseg i način poticanja audiovizualnih djelatnosti, te komplementarnih i drugih djelatnosti, poticanja audiovizualne kulture i stvaralaštva značajnih za razvoj hrvatske kulture, aktivnosti vezane uz sudjelovanje u programima Europske unije i ostalim međunarodnim ugovorima, kao i druga pitanja važna za razvoj djelatnosti, a sve sukladno odredbama Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine« br. 76/07, 90/11).

Nacionalni program donosi ministar kulture na prijedlog Hrvatskog audiovizualnog vijeća i donosi se za razdoblje od četiri godine.

Internetsko savjetovanje od 23. siječnja do 7. veljače

Nakon usvajanja Nacrta prijedloga, 23. siječnja je započelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje će trajati do 7. veljače 2017. godine.

Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017.–2021. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na određene dijelove Nacrta, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu upućeni putem obrasca sudjelovanja neće se razmatrati.

Tekst Nacrta prijedloga Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva 2017.–2021. dostupan je na ovoj poveznici, a obrazac sudjelovanja možete pronaći ovdje.

Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: ured.ravnatelja@havc.hr, najkasnije do 7. veljače 2017. godine.

Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskog audiovizualnog centra www.havc.hr

Kako za svu djecu osigurati jednaka prava u okviru medijske pismenosti?