Saznajte po kojim elementima možete prepoznati govor mržnje te kome ga možete prijaviti ako ga primijetite u javnom prostoru, na društvenim mrežama, u elektroničkim ili tiskanim medijima

Piše: Ana Dokler

Prenosimo vam kratku kontrolnu listu za prepoznavanje govora mržnje, s preporukama kako na njega reagirati, koju su pripremili GONG, Centar za mirovne studije i Kuća ljudskih prava, hrvatski partneri u projektu Protiv mržnje (Against Hate).

Projekt je podržan kroz Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije, nositelj je Ministarstvo pravosuđa Republike Finske, a usmjeren je na praćenje pojavnosti i podizanje kapaciteta policije i pravosuđa za suzbijanje govora mržnje u javnom prostoru te za sankcioniranje zločina iz mržnje.

Potražite definiciju govora mržnje u našem Pojmovniku

Na stranici GONG-a navedeni su ključni elementi različitih definicija govora mržnje: da je riječ o javnom govoru, izrečenom u javnom prostoru, ili proširenom u javni prostor putem medija, internetskih platformi ili društvenih mreža, koji za cilj ima napasti, ocrniti, obezvrijediti, dehumanizirati, demonizirati, obespraviti, zastrašiti ili nahuškati na neku osobu ili skupinu ljudi, a najčešće se radi o pripadnicama i pripadnicima manjinskih skupina koje žive u nekom društvu ili drugim skupinama koje su zbog svojeg položaja izvrgnute diskriminaciji ili marginalizaciji.

Ističe se i da osoba ili skupina ljudi koja je izložena govoru mržnje mora biti prepoznatljiva po nekoj tzv. zaštićenoj karakteristici zbog koje je izvrgnuta govoru mržnje, a to može biti rasa, etnička pripadnost, boja kože, spol, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovno stanje, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko naslijeđe, rodni identitet, izražavanje ili spolna orijentacija.

Sve su ove karakteristike pobrojane u infografici, a tu su i informacije kome prijaviti govor mržnje koji primijetite u javnom prostoru, na društvenim mrežama te u elektroničkim ili tiskanim medijima.

Preuzmite infografiku o govoru mržnje

Europski stručnjaci u Zagrebu na konferenciji o govoru mržnje u medijima