Moć medija i novinarstva tolika je da se mediji smatraju četvrtim stupom demokracije, novinarstvo je sedma sila, a novinari su poznati kao vratari i psi čuvari demokracije. Objašnjenja ovih pojmova prenosimo vam iz edukativnih materijala ‘Uvod u novinarstvo’

Izvor: Stela Lechpammer, Uvod u novinarstvo – edukativni materijali za učenike osnovnih i srednjih škola o medijima i novinarstvu

Osoba koja želi biti medijski pismena treba razumijeti novinarstvo i način na koji funkcioniraju mediji. Oni, naime, publiku svakodnevno informiraju i obrazuju te zabavljaju. Iz medija, dakle, saznajemo novosti, ali uz njih i učimo te se zabavljamo i opuštamo. Također, mediji su važni jer o njima uvelike ovisi koje će se teme naći na dnevnoj agendi, odnosno koje će se teme u nekom određenom vremenu u javnosti smatrati posebno važnima. No, pritom ne treba zaboraviti na to da mediji utječu na javno mnijenje te da imaju moć (i mogućnost) da manipuliraju i šire propagandu.

Profesionalni standardi izvještavanja

Moć medija i novinarstva tolika je da se mediji smatraju četvrtim stupom demokracije, novinarstvo je sedma sila, a novinari su poznati kao vratari (gatekeepers) i psi čuvari demokracije (democracy’s watchdog). Objasnimo!

Četvrti stup demokracije

U demokratskim su državama tri stupa demokracije: zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Kako je kroz povijest jačala moć i uloga medija u društvu, upravo su mediji prozvani četvrtim stupom demokracije iako nisu nijedna od grana vlasti, već osiguravaju njihovu transparentnost. Mediji su, naime, jako važni za politički sustav neke države te u idealnim uvjetima predstavljaju korektiv državne vlasti.

Sedma sila

Shvaćanje medija kao četvrtog stupa demokracije, odnosno kao četvrte vlasti, karakteristično je primarno za područje Sjedinjenih Američkih Država, dok se u Europi novinarstvo češće naziva sedmom silom. Iako se ne zna točno odakle taj naziv potječe, vjeruje se da je skovan u vrijeme nakon Francuske revolucije (krajem 18.stoljeća). Navodno je sam Napoleon Bonaparte medije prozvao petom silom u Europi, iza Francuske, Velike Britanije, Rusije i Austrije. Kasnije su na taj popis dodane još Pruska i Turska, pa je novinarstvo postalo “sedma sila” i taj se naziv ustalio s vremenom te se zadržao sve do danas.

Vratari

Jedna je od brojnih uloga medija, prema mnogim teoretičarima, i uloga “čuvara vrata”. Taj pojam prvi je osmislio njemačko-američki psiholog Kurt Lewin, a kasnije su ga istraživali mnogi stručnjaci. “Gatekeeping” teorija govori da su novinari i urednici poput vratara koji od mnoštva informacija odabiru samo neke te im, slikovito rečeno, otvaraju vrata do publike. S druge strane, mnogim informacijama vrata ostaju zatvorena, te one ne mogu pronaći svoj put do medija pa time ni do publike. Prema toj teoriji novinari i urednici su “filtar”, jer odlučuju koji su događaji, osobe i pojave uistinu važni da se o njima izvještava.

Psi čuvari demokracije

Ovaj veoma slikovit opis govori zapravo da bi se novinari uistinu trebali ponašati poput pasa čuvara koji brane demokraciju te da bi trebali reagirati svaki put kada uoče bilo kakvu nepravilnost ili pokušaj zlouporabe moći u sustavu. Novinari, prema ovoj teoriji, moraju biti ti koji će razotkrivati laži, korupciju i zločine, koji će dati glas slabijima i koji će paziti na to da vlast ne skrene s pravog puta. Stoga se kaže da je demokracija ugrožena u državama u kojima su mediji slabi.

Preuzmite edukativne materijale ‘Uvod u novinarstvo’

Materijali za učenje o novinarstvu – kroz teoriju i praksu