Agencija za elektroničke medije još od 2015. putem javnih poziva redovito sufinancira projekte medijske pismenosti. U 2023. za pojedini projekt može se dobiti od tisuću do 6 tisuća eura, a rok za podnošenje prijava je 15. prosinca 2022.

Izvor: Agencija za elektroničke medije

Vijeće za elektroničke medije donijelo je 10. studenog 2022. odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti za 2023. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje pripreme i izrade edukacijskih materijala na raznovrsnim platformama,  projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost,  razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti.

Rok za podnošenje prijava je 15. prosinca 2022., a prijaviti se mogu svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

U proračunu Agencije za elektroničke medije za to su osigurana financijska sredstva u visini od 400 tisuća kuna. Najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt iznosi 45.207 kuna, odnosno 6 tisuća eura u jednoj godini, a najmanji iznos je 7.534 kune, odnosno tisuću eura.

Pri ocjenjivanju podnesenih prijava vrednovat će se sljedeći kriterij:

  • Kvaliteta – tema i sadržaj prijave, povezanost s konceptom medijske pismenosti – prepoznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe, razumijevanje aktualnih trendova i društvenih potreba, kvaliteta predloženog projekta i predloženih aktivnosti
  • Ciljevi i doseg – jasno iskazani ciljevi u samom projektu, razmjer i opseg planiranih aktivnosti kojima se nastoji ostvariti navedeni cilj projekta, njihov doseg, utjecaj na lokalnoj ili nacionalnoj razini, kao i potencijal za učinkovito poboljšanje razine medijske pismenosti i osnaživanje građana vještinama medijske pismenosti
  • Iskoristivost projekta za edukaciju kroz obrazovni sustav i programe cjeloživotnog obrazovanja i za edukaciju edukatora, razvoj edukacijskih materijala na raznovrsnim platformama i prikladnih radionica za edukatore, građane i ciljane skupine
  • Ciljane skupine – odabir ciljane skupine građana i način njihov dohvaćanja i širenje dosega, neposredan rad s građanima i ranjivim skupinama
  • Iskustvo predloženog projektnog tima i stručnost – korištenje stručnih i znanstveno utemeljenih resursa (organizacije, znanstveni i edukativni materijali, stručnjaci…
  • Suradnja i umreženost – suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim dionicima

Javni poziv, upute za prijavitelje i svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijave preuzmite na internetskim stranicama Agencije za elektroničke medije – aem.hr.

Obrazovni materijali za preuzimanje

Foto: fauxels, Pexels