Imaš između 12 i 17 godina, tečno govoriš engleski jezik i želiš sudjelovati u stvaranju bolje budućnosti za djecu i mlade? Prijavi se na natječaj za mlade ambasadore za prava djece i mladih Europske unije

Izvor: UNICEF Hrvatska

Ako želiš pomoći da glas djece i mladih čuju predstavnici Europske unije, prijavi se i postani mladi ambasador za prava djece i mladih Europske unije!

Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske pozivaju djecu i mlade da postanu dio ove inicijative te da sudjeluju u raspravi i donošenju odluka koje se tiču njihovih vršnjaka. Mladi ambasadori biraju se na mandat od dvije godine (do kraja 2021. godine), a sudjelovat će i u aktivnostima tijekom predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a, koje je započelo 1. siječnja i trajat će do 30. lipnja 2020. godine.

Predsjedanje Vijećem EU-a za svaku je državu članicu važna uloga koja donosi brojne izazove, ali i prilike. Zadaća mladih ambasadora bit će podizanje svijesti među donositeljima odluka o problemima i izazovima s kojima se mladi svakodnevno susreću, podržavanje aktivnosti i inicijative djece i mladih u Hrvatskoj, sudjelovanje na konferencijama i debatama, održavanje govora, pripremanje poruka za medije i poticanje njihovih vršnjaka na uključivanje.

Uz aktivnosti koje obuhvaća predsjedanje Vijećem EU-a, mladi će ambasadori imati priliku surađivati i s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku kao savjetnici u razvijanju UNICEF-ovih programa za djecu i mlade. Mladi ambasadori tako će dobiti priliku govoriti o svojim iskustvima, podijeliti svoje stavove, predlagati teme za rasprave i aktivnosti te moguća rješenja za probleme svojih vršnjaka.

Natječaj potiče različitosti i otvoren je za svu djecu i mlade iz Hrvatske (prema niže navedenim kriterijima), bez obzira na mjesto i uvjete odrastanja.

Kriteriji za odabir:

  • imaš između 12 i 17 godina
  • dobro govoriš i pišeš engleski jezik
  • lako se izražavaš, imaš dobre komunikacijske vještine i spreman/spremna si na javne nastupe i medijske izjave
  • voliš raditi u timu
  • rado online dijeliš znanje i materijale sa svojim vršnjacima (primjerice, kroz blogove, a za starije od 13 godina i kroz objave na društvenim mrežama, snimanjem videouradaka, intervjua i sl.)
  • poželjno je, ali ne i nužno, da imaš iskustva u volontiranju ili angažmanu u društveno korisnim inicijativama u zajednici
  • želiš da Europa postane mjesto u kojem će se svi osjećati uključeno.

O odabiru kandidata za mlade ambasadore EU-a odlučivat će predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Na intervju će biti pozvani kandidati koji će ući u uži krug odabira.

Ako imaš pitanja, slobodno piši na mladi@unicef.hr.

Svi troškovi sudjelovanja mladih ambasadora u navedenim aktivnostima bit će u potpunosti pokriveni. Kako bi bili spremni za svoj mandat, svi mladi ambasadori proći će edukaciju o dječjim pravima, načinima funkcioniranja Europske unije, a vježbat će i prezentacijske te komunikacijske vještine.

Prijave se primaju do 2. veljače 2020. putem obrasca. PRIJAVI SE OVDJE!

*Informacije o korištenju podataka

Podatci koje pošaljete koristit će se isključivo u svrhu natječaja za izbor mladih ambasadora za prava djece i mladih Europske unije. Uvid u njih imat će isključivo predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku koji će odlučiti o odabiru kandidata. Kontakt podatci (e-mail adresa, broj telefona/mobitela te adresu) koristit će se za komunikaciju s kandidatima koji su ušli u uži krug odabira. Ispunjavanjem ovog obrasca i slanjem odgovora, slažete se da se vaši podatci koriste na opisani način.