Kako biti u balansu u virtualnom i medijskom okruženju

Osnovne psihološke potrebe – za ljubavlju i pripadanjem, moći i uvažavanjem, slobodom i zabavom možemo zadovoljavati i u realnom i u virtualnom okruženju, no ne smijemo zaboraviti na balans između ta dva svijeta

Read More