Informirajte se i postavite ograničenja na kupnje u igrama i aplikacijama

Djeca mogu imati poteškoća sa shvaćanjem razlike između virtualnog i stvarnog novca u igrama, a puno je igara toliko intuitivno da mogu igrati i kupovati stvari bez pomoći odrasle osobe. Na taj se način može trošiti stvarni novac, a da toga ne budu svjesna ni djeca ni roditelji

Read More