Kockanjem i klađenjem do bogatstva – kako takve poruke djeluju na mlade?

Objašnjenje zbog čega sadržaji koji prikazuju kockanje, klađenje ili igre na sreću mogu posebno štetno djelovati na mlade prenosimo iz Preporuka za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

Read More