Kad je riječ o pušenju, više od roditelja, vršnjaka pa i oglasa za cigarete na tinejdžere utječu filmovi u kojima njihovi omiljeni likovi ili glumci puše

Piše: Ana Dokler

Istraživanja pokazuju da je pušenje u filmovima najveći pojedinačni poticaj za pušenje među tinejdžerima, koji nadilazi utjecaj dobrog roditeljskog modela, a snažniji je i od utjecaja vršnjaka pa čak i oglasa za cigarete, rekao je za New York Times dr. Stanton Glantz, profesor i voditelj Centra za istraživanje i edukaciju o kontroli duhana na Kalifornijskom sveučilištu u San Francisu.

Sadržaji koji povećavaju rizik konzumiranja alkohola, duhana i droga

On je i jedan od autora nove studije o pušenju u najpopularnijim američkim filmovima od 2010. do 2016. koja je pokazala da su u tom razdoblju prikazi pušenja u filmovima s najvećom zaradom postali 72 posto češći. Najveći rast zabilježen je kod filmova s oznakom R (Restricted), koje mlađi od 17 godina ne bi trebali gledati bez pratnje roditelja ili odraslih skrbnika – u njima su u šestogodišnjem razdoblju prikazi korištenja duhana porasli za čak 90 posto. U filmovima s oznakom PG-13, koji sadrže prikaze neprimjerene djeci mlađoj od 13 godina, zabilježen je porast od 43 posto, zbog čega su istraživači posebno zabrinuti te smatraju da bi svi filmovi s prikazima pušenja trebali imati oznaku R.

“Ovdje postoji veza između doze i reakcije: što više pušenja djeca i mladi vide u filmovima, to je veća vjerojatnost da će i sami početi pušiti“, kaže dr. Glantz, koji vodi i internetsku stranicu Smoke Free Movies.

Napominje kako su ranije epidemiološke studije pokazale da je kod mlađih adolescenata koji su učestalo izloženi pušenju na filmovima vjerojatnost da će početi puštiti dva do tri puta veća nego kod onih koji se rijetko susreću s takvim sadržajima. Ovo vrijedi neovisno o svim drugim čimbenicima rizika za pušenje adolescenata, kao što su odrastanje s roditeljima pušačima, spremnost na preuzimanje rizika, socioekonomski status i tako dalje.

“Djeca čiji roditelji puše vjerojatnije će i sama pušiti, no izloženost pušenju na filmu može nadjačati pozitivan utjecaj roditelja nepušača“, ističe Glantz.

Utjecaj medija na tjelesni i spolni razvoj, zdravlje i sliku tijela

Foto: imdb.com