Na javni poziv Agencije za elektroničke medije mogu se prijaviti fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost. Rok za podnošenje prijava je 5. ožujka

Izvor: aem.hr

Vijeće za elektroničke medije temeljem svoje odluke donesene na sjednici održanoj 4. veljače 2021. objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje pripreme i izrade edukacijskih materijala na raznovrsnim platformama,  projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost,  razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti.

Projekti su namijenjeni zadovoljavanju javnog interesa za koje su osigurana financijska sredstva u proračunu Agencije za elektroničke medije za 2021. u visini od 300 tisuća kuna. Najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt iznosi 35 tisuća kuna u jednoj godini, a najmanji iznos je 3 tisuće kuna.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.

Ponuditelji trebaju svoj prijavljeni projekt prilagoditi na način da ga u slučaju potrebe mogu održati i putem interneta ili ga objaviti u digitalnom obliku.

Agencija za elektroničke medije ima pravo korištenja svih sufinanciranih projekata na svojim platformama za edukaciju i promicanje medijske pismenosti (internetski portal medijskapismenost.hr, društvene mreže, digitalne aplikacije).

Rok za podnošenje prijava je 5. ožujka 2021.

Preuzmite javni poziv i dokumentaciju za podnošenje prijave

Zaključci Vijeća Europske unije o medijskoj pismenosti

Foto: William Iven on Unsplash