Djeca od 8 do 10 godina učit će o filmu kroz 18 radionica podijeljenih na 6 tematskih cjelina: Filmska priča, Moj prvi kadar, Montaža, Trikovi na filmu, Zvuk i Glazba na filmu

Nakon dvije godine provedbe programa samo za predškolsku dob, više od stotinu radionica te više od petsto polaznika i polaznica, program Filmske početnice, kojeg je pokrenuo Restart – organizacija koja se bavi produkcijom, edukacijom, distribucijom, prikazivalaštvom i tehničkom pomoći za izradu i promociju dokumentarnog i igranog filma, nastavlja rasti.

Program za osnovnoškolsku dob, namijenjen djeci od 8 do 10 godina starosti, provodit će se od 21. rujna do 21. studenog kroz 18 radionica podijeljenih na 6 tematskih cjelina: Filmska priča, Moj prvi kadar, Montaža, Trikovi na filmu, Zvuk i Glazba na filmu. Radionice se odvijaju dva puta tjedno: ponedjeljkom i srijedom od 17 do 18 sati u u prostoru POGONA – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade na adresi Ulica kneza Mislava 11.

Besplatan je za sve polaznike, a uplaćuje se samo kotizacija od 200,00 kuna koja se po završetku programa vraća ukoliko dijete nije izostalo s više od dvije radionice.

Program može primiti do deset polaznika zbog osiguravanja kvalitet nastave i programa, stoga se potrebno prijaviti.

Program i prijave