Od 18. do 21. listopada održat će se 7. Dubrovnik film festival. Prijave traju do 15. srpnja, a selekcija filmova uvrštenih u program Festivala bit će objavljena početkom rujna

Izvor: duff.kinematografi.org

Dubrovnik Film Festival (DUFF), filmski festival djece i mladih u dobi do 20 godina iz zemalja Mediterana, ove se godine održava sedmi put i to od 18. do 21. listopada, kao i do sada, u organizaciji Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik, Udruge za promicanje medijske kulture Luža i Udruge Škola filma Šipan.

Svoje filmove za sudjelovanje na festivalu djeca i mladi, klubovi i škole mogu prijaviti do 15. srpnja.

Uvjeti sudjelovanja

1. U natjecateljskom dijelu festivala mogu sudjelovati autori koji djeluju i/ili žive u jednoj od mediteranskih zemalja, a koji su bili mlađi od 20 godina u trenutku nastanka filma.

2. Natjecateljski program je podijeljen u dvije dobne skupine (do 15 godina i od 16 do 20 godina) za animirani, igrani i dokumentarni film, dok je otvorena kategorija jedinstvena.

3. Na Festival se mogu prijaviti filmska ostvarenja pojedinaca, klubova ili škola. Svaki autor ili organizacija može prijaviti neograničen broj filmskih ostvarenja. Sudjelovanje na festivalu se ne naplaćuje.

4. Maksimalna dužina trajanja pojedinog filma ne smije biti dulja od 15 minuta (uključujući špice).

5. Filmovi ne smiju biti stariji od 1. rujna 2016.

6. Svi filmovi moraju biti titlovani na engleskom jeziku.

7. Za prijavu na festival potrebno je ispuniti online prijavnicu.

8. Radovi, u jednom od sljedećih formata –MOV/MP4/MPG/AVI , šalju se putem besplatnog servera duff.wetransfer.com.

9. Organizatorima će na mail duff@kinematografi.org stići valjana prijavnica kao i link sa kojeg se može spustiti film.

10. Alternativno, radovi koji iz objektivnih razloga ne mogu biti poslani online, mogu biti poslani isključivo na DVD-u, snimljeni kao video file i poslani običnom poštom na adresu Kinematografi Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 42, 20000 Dubrovnik, Hrvatska. Svaki autor/organizacija, ukoliko poštom šalje radove i prijavnicu, treba je čitko ispuniti, potpisati i priložiti uz film te pravovremeno poslati.

11. Ako prijavnicu ne ispunjavate online, obavezno ju je poslati u elektronskom obliku i uz nju priložiti dvije still fotografije iz filma, kako bi iste mogle biti uvrštene u katalog. Adresu za slanje je duff@kinematografi.org. Kratak sadržaj filma (3-5 rečenica) je obavezno popuniti u prijavnici.

12. Filmovi i prijavnice trebaju biti poslani najkasnije do 15. srpnja 2018.

13. Filmovi koji ne udovoljavaju navedenim kriterijima neće biti razmatrani u selekcijskom postupku.

14. Festival zadržava pravo da se radi promicanja filmskog stvaralaštva koristi prijavljenim ostvarenjima za prikazivanje u javnim medijima i drugim oblicima javnog prikazivanja te presnimi ostvarenja u nekomercijalne svrhe za arhiv Festivala.

15. Selekcija filmova uvrštenih u program Festivala bit će objavljena početkom rujna na stranici duff.kinematografi.org, a svi autori također će biti obaviješteni o selekciji i putem emaila.

Na festivalu će biti dodjeljene nagrade žirija za najbolji animirani, igrani i dokumentarni film – za obje dobne skupine, jedinstvena nagrada za najbolji film u otvorenoj kategoriji te Grand Prix festivala, a tu su i dvije nagrade publike – za najbolji animirani film prema izboru djece i za najbolji film prema glasovima publike.

Shodno kapacitetima Festival će omogućiti beplatan smještaj i hranu svim sudionicima koji su prošli selekciju (po filmu jedan mladi autor i jedan voditelj/pratitelj). Ostalim sudionicima biti će po povoljnim uvjetima omogućen boravak za vrijeme Festivala u Dubrovniku. Organizator ne pokriva putne troškove sudionika.