Dan sigurnijeg interneta obilježit će se 6. veljače 2018., a za sudjelovanje se već sada možete prijaviti na stranici Centra za sigurniji internet

Izvor: csi.hr

Svake godine u veljači udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske Komisije organizira Dan sigurnijeg interneta kojemu je cilj promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe online tehnologije i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima. Svake godine na drugi dan drugog tjedna drugog mjeseca tisuće ljudi diljem svijeta se udruže kako bi sudjelovali u događajima i aktivnostima kojima žele podići svijest o sigurnosnim problemima na internetu. U 2018. godini Dan sigurnijeg interneta održava se 6. veljače, a u Hrvatskoj se organizira u sklopu projekta “Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (2015-HR-IA-0013) koji sufinancira Europska unija iz programa Department C – Connecting Europe Facility (CEF).

Ovdje možete ispuniti obrazac za prijavu

Program Dana sigurnijeg interneta 6. veljača 2018.

 • Online predavanje za učitelje
 • Online predavanje za djecu
 • Edukacijski paket za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta 2018.
  • ​Radionice za djecu
  • Edukativna knjižica za djecu i roditelje
  • Prezentacije i predavanja
  • Teme literarnih i kreativnih radova
  • Promotivni materijal, letci i posteri
  • Evaluacijska lista
 • Internet kviz na stranici www.dansigurnijeginterneta.org za djecu sa vrijednim nagradama
 • Stručni članci te materijali za rad
 • Konferencija o sigurnosti djece na internetu
 • Video materijali za rad i edukaciju
 • Dodatne aktivnosti i materijali

‘Bolji internet počinje s tobom!’

Tema ovogodišnjeg Dana sigurnijeg interneta je “Stvaraj, poštuj i poveži se! Bolji internet počinje s tobom!” Fokus sigurnosti na internetu se tijekom godina sa kreiranja “sigurnijeg” interneta prebacio na kreiranje “boljeg” interneta. Bez obzira jesmo li djeca i mladi, roditelji i skrbnici, učitelji i socijalni radnici, ili čak i predstavnici industrije, zakonodavci i političari, svi imamo veliku ulogu.

U promicanju boljeg interneta, naš zadatak je da ohrabrimo ljude da se uključe u iskorištavanje što više dobrih prilika koje se nude na internetu, dok im u isto vrijeme dajemo sposobnosti, znanje i potporu koja im je potrebna za suočavanje sa mogućim rizicima.

Preko 90 posto djece u Hrvatskoj doživjelo je nešto uznemirujuće na internetu

Ovo su načini na koje svatko od nas može pomoći:

– Djeca i mladi mogu pomoći kreirati bolji internet tako da poštuju ostale korisnike interneta štiteći svoju reputaciju (ali i reputaciju drugih) i tražeći prilike da internet koriste za kreiranje, uključivanje u razne aktivnosti i dijeljenje s drugima. Oni mogu pomoći reagiranjem na negativno tako da budu korisni promatrači: da daju potporu svojim vršnjacima koji se suočavaju s nasiljem na internetu, da se suprotstave cyber-nasilju i da prijave sav neprimjeren ili zabranjen sadržaj koji primijete. Povrh svega, djecu i mlade treba ohrabriti da zauzmu stav kao budući sudionici digitalnog doba sudjelovanjem u debatama o budućnosti interneta, ali i trudom da se njihovo mišljenje čuje.

– Roditelji i skrbnici mogu pomoći kreiranju boljeg interneta održavanjem otvorenog i iskrenog dijaloga sa svojom djecom o njihovom ponašanju na internetu, potičući djecu na osobni razvoj na internetu, pomažući im nositi se sa bilo kakvim nedoumicama ili problemima, tražeći mogućnosti da se zajedno sa djecom uključe u korištenje interneta, te pomažući djeci da pronađu i koriste kvalitetne digitalne izvore. Roditelji i skrbnici se mogu suprotstaviti negativnostima tako što će ostati uključeni u aktivnosti svoje djece na internetu (aktivnostima koje su primjerene dobi djece), davati primjer kako se pozitivno ponašati na internetu, te prijaviti neprimjereni ili zabranjeni sadržaj koji primijete.

Što roditelji mogu učiniti? Pismo tate koji se bavi zaštitom djece na internetu

– Učitelji i socijalni djelatnici mogu pomoći kreirati bolji Internet tako što će djeci pružiti informatička znanja i vještine koji su potrebni u današnjem društvu, ali i dajući im priliku da koriste i kreiraju pozitivni sadržaj na internetu. Oni se mogu suprotstaviti negativnostima podržavajući mlade koji se suočavaju s problemima na internetu i dajući im sposobnost, vještine i pouzdanje koji su im potrebni kako bi se sigurno služili internetom.

– Industrija ima važnu ulogu putem kreiranja i promicanja pozitivnog sadržaja i sigurnih usluga na internetu, ali i putem poticanja korisnika da reagiraju na poteškoće dajući im jasne savjete o sigurnosti, niz jednostavnih sigurnosnih alata i brz pristup potpori ukoliko stvari izmaknu kontroli.

– Zakonodavci i političari trebaju omogućiti okruženje u kojemu će sve od gore navedenog funkcionirati i opstati, primjerice: osigurati da će prema kurikulumu djeca učiti, a učitelji poučavati o sigurnosti na internetu, da će roditelji i skrbnici imati pristup prikladnim informacijama i potpori, te da će poticati industriju da kontrolira svoj sadržaj i usluge. Također moraju preuzeti odgovornost nad upravom i zakonom, te osigurati sigurnost i dobrobit djece i mladih kroz djelotvorne sigurnosne zaštite djece na internetu.

Prijava za #DSI2018 se nalazi ovdje!

Globalno istraživanje: Kakve mogućnosti i rizike internet donosi djeci?