Ako neki rezultati pretraživanja na Googleu ugrožavaju vaše pravo na privatnost, možete tražiti njihovo uklanjanje. Upute kako podnijeti takav zahtjev prenosimo sa stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka

Izvor: azop.hr

U svibnju 2014. godine, Sud pravde Europske unije (C-131/12 od 13. svibnja 2014) ustvrdio je da osobe mogu zatražiti od internetskih tražilica uklanjanje određenih rezultata pretrage koji uključuju njihova imena, kada pravo na privatnost tih ljudi nadmašuje interes rezultata pretrage u kojima se oni pojavljuju.

Kada osoba podnese zahtjev, Google će procijeniti prava pojedinca na privatnost u odnosu na interes javnosti da dobije informaciju i pravo na njenu distribuciju. Prilikom razmatranja zahtjeva, Google će provjeriti uključuju li rezultati pretrage zastarjele informacije o osobi, kao i postoji li javni interes za informacijama. Na primjer, mogu odbiti ukloniti određene informacije o financijskim prijevarama, nesavjesnom radu, kaznenim presudama ili javnom ponašanju dužnosnika.

Za podnošenje zahtjeva za uklanjanje rezultata pretraživanja sa Googlea slijedite ove upute:

1) Kliknite na link: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch
2) Kada se otvori stranica, odaberite zemlju prebivališta iz padajućeg menija: Hrvatska (Croatia)
3) Popunite sva polja s traženim podacima prema uputama na stranici. Polja označena oznakom * dužni ste obavezno ispuniti.
4) Na kraju kliknite POŠALJI (SUBMIT)

Napomena:

Potrebno je priložiti skenirani osobni identifikacijski dokument sa slikom pomoću kojeg će se utvrditi vaš identitet. U suprotnom, vaš zahtjev neće biti obrađen.

Ako je pod točkom 2. odabrana zemlja članica EU, zahtjev se odnosi na sve zemlje članice EU.

Ako Google prihvati zahtjev za uklanjanjem, sporni rezultati pretraživanja biti će uklonjeni s europskog Google pretraživača.
Navedena pravila ne odnose na ostale zemlje svijeta.

8 stvari na koje trebate paziti kako bi zaštitili svoju privatnost na internetu

Foto: Pixabay