Etički izazovi u oglašavanju prehrambenih proizvoda djeci

Oglašavanje prehrambenih proizvoda djeci prepoznato je kao čimbenik rizika za razvoj debljine u djece, piše Maja Lang Morović iz Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Read More