Što su internetski memi i koja su im glavna obilježja

Internetski memi mogu informirati i prikazivati kako ljudi razumiju i reagiraju na aktualne događaje ili krize u društvu, a jedna od glavnih karakteristika im je intertekstualnost

Read More