Razlike između dezinformacija, misinformacija i malinformacija

Zbog čega je umjesto izraza lažne vijesti ili fake news bolje koristiti termin dezinformacije te što su misinformacije i malinformacije – objasnile su autorice Iva Nenadić i Milica Vučković u našoj edukativnoj brošuri o dezinformacijama

Read More