Uloge tražilica i društvenih mreža u zaštiti ljudskih prava na internetu

Vijeće Europe pozvalo je države članice da definiraju svoje obveze u kontekstu zaštite i promocije ljudskih prava u digitalnom okruženju, kao i s tim povezane odgovornosti internetskih posrednika

Read More