Zašto je važno prikazivati manjine u zabavnim sadržajima?

Naš identitet gradi se kroz sportove koje pratimo, filmove koje gledamo i glazbu koju slušamo, te su ti sadržaji mnogo više od same forme zabave, jer predstavljaju što osoba može postati u životu

Read More