Rezultati istraživanja EU Kids Online: Djeca u virtualnom okruženju

Nova europska studija o djeci i internetu u 19 zemalja, uključujući Hrvatsku, pokazala je da velik broj djece još uvijek ne dobiva odgovarajuću potporu ili savjete od roditelja, učitelja ili prijatelja

Read More