Alati za prevenciju rizičnog ponašanja u virtualnom okruženju

U sklopu projekta ‘Alati za moderno doba’, koji provode Hrvatski Telekom i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u osnovnim školama pokreće se program za odgovorno ponašanje djece prilikom korištenja digitalnih tehnologija

Read More