Kalendar s porukama o pravima djece u digitalnom okruženju

Kalendar Ureda Pravobraniteljice za djecu za 2022. posvećen je izgradnji digitalnog svijeta po mjeri djece i mladih uz poštivanje dječjih prava, uključujući i pravo na obrazovanje i medijsku pismenost

Read More