Dostupnost audiovizualnih sadržaja djeci i odraslima sa senzornim oštećenjima

Prenosimo vam preporuke i zaključke stručnog panela ‘Pristup i dostupnost kulturi – Kako omogućiti dostupnost audiovizualnih sadržaja djeci i odraslima sa senzornim oštećenjima?’, održanog 24. listopada 2019. u sklopu 11. Festivala prava djece

Read More