Znate li kojim se rizicima izlažete kad dajete osobne informacije na internetu?

U prilogu Televizije Student saznajte više o važnosti zaštite osobnih podataka, a svaki put kad se na internetu od vas traži da ostavite neke svoje podatke, rizik možete procijeniti pomoću aplikacije Kalkulator privatnosti