Znate li koje društvene mreže i aplikacije vaša djeca koriste?

Razgovarajte s djecom o društvenim mrežama i aplikacijama koje koriste, kakve sadržaje tako dijele i tko ih sve može vidjeti