Vodič za izvještavanje (o) djeci i mladima na radiju, televiziji i internetu

Elektronička publikacija ‘Kako izvještavati (o) djeci i mladima’ koristan je vodič novinarima u izvještavanju o djeci i mladima, odnosno za njih, i inspiracija za stvaranje kvalitetnih priloga, prilagođenih potrebama i shvaćanjima djece i mladih