Više od 30 filmova za predškolce i školarce na festivalu KIKI

Cilj KIKI festivala, koji se održava u Zaboku i Krapini, jest razvoj kulture gledanja filmova u ranoj dječjoj dobi te podizanje vizualne pismenosti djece, s posebnim naglaskom na edukativne filmove koji djecu potiču na razmišljanje