Urbex trilogija: važna poruka mladih videoaktivista iz Petrinje

Donosimo vam tri kratka filma videoaktivističe skupine Srednje škole Petrinja, u kojima učenici na snažan i slikovit način progovaraju o ruševinama u svom gradu, zaostalima nakon rata