Tri animirana filma i metodička priprema za sat filmske pismenosti

S digitalne platforme Filmska naSTAVa prenosimo vam sve potrebne materijale za jedan školski sat posvećen filmskoj pismenosti: tri nagrađena kratkometražna animirana filma osnovnoškolskih autora, metodičku pripremu te poveznice na prezentaciju za ponavljanje pojmova i na kviz za učenike