Svi koji s djecom rade animirane filmove, ujedno promiču dječja prava

Na 10. VAFI & RAFI festivalu nagrađeni su najbolji animirani filmovi djece i mladih te filmovi za djecu i mlade koje su radili profesionalaci, a nagradu Plavi VAFI – za filmove koji promiču dječja prava dodijelile su predstavnice Ureda pravobraniteljice za djecu, UNICEF-a i portala medijskapismenost.hr