Sve više hrvatskih građana ima priliku učiti o medijima

Iako je 58 % mladih imalo priliku učiti o medijima, što je porast od više od 50 % u odnosu na 2022., i dalje više od 80 % učenika i studenata smatra da bi obrazovanje iz područja medijske pismenosti trebalo značajnije uključiti u školske kurikule