Kakvi medijski sadržaji pozitivno utječu na djecu od 7. do 10. godine?

Priče kojima su u središtu dječji likovi, koje pokazuju kako djeca mogu nešto promijeniti u svojim i tuđim životima, podržat će razvojne potrebe djece u dobi od sedme do desete godine