Radna bilježnica za razvoj zdrave slike o sebi u virtualnom okruženju

Edukativni materijal ‘BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju’ obraća se izravno mladima, a može biti i resurs nastavnicima i stručnim suradnicima za rad s učenicima na području medijskog i socijalno-emocionalnog opismenjavanja