Prijave filmova na 22. Filmsku reviju mladeži i 10. Four River Film Festival

Ako imate između 14 i 20 godina, i napravili ste film ne kasnije od siječnja 2015. natjecati se možete u četiri kategorije – igrani, animirani, dokumentarni film i slobodni stil, a rok za prijavu vaših ostvarenja na Reviju je 1. lipanj