Postoji li veza između korištenja mobitela i ispada bijesa kod djece?

Pojam ‘tehnoferencija’ odnosi se na distrakcije u interakciji roditelja i djece uslijed korištenja tehnoloških uređaja – pametnog telefona, tableta, televizora, računala i ostalih. Novo istraživanje bavilo se utjecajem takvih distrakcija na ponašanje djece