Platforma udruge B.a.B.e. za prijavu online nasilja i podršku žrtvama

Putem nove platforme NEON žrtve online nasilja mogu na jednostavan način prijaviti nasilje te dobiti besplatnu pravnu i psihološku podršku i savjete