Novi filmovi i nastavne pripreme za sate filmske naSTAVe

Više od 40 novih filmova uskoro će biti dostupno potpuno besplatno učenicima i nastavnicima na online platformi Filmske naSTAVe, koju je prošle godine pokrenuo Hrvatski filmski savez