Nove preporuke američkih pedijatara za korištenje medija u obitelji

Američka pedijatrijska akademija ublažila je stavove o utjecaju medija na djecu, no i dalje se postavlja pitanje koliko su njihove preporuke, posebno one o vremenu pred ekranom, zaista praktične i utemeljene na dokazima