Mi kod kuće pazimo, ali kod prijatelja dijete igra nasilne videoigre

Psihologinja Sara Lulić s Hrabrog telefona roditeljima savjetuje da razgovaraju sa svojim djetetom o videoigrama koje igra kod prijatelja te da dogovore pravila koja će vrijediti kako doma, tako i u drugim okolinama