Materijali s prijedlozima radionica posvećenih temi influencera

Informirajte se i razgovarajte s djecom i mladima o influencerima koje prate na društvenim mrežama i potaknite ih na kritičko promišljanje o njihovim sadržajima i porukama