Istraživački novinarski laboratorij na Fakultetu političkih znanosti

Cilj novog projekta Fakulteta političkih znanosti je uspostaviti novinarski laboratorij u kojem će se istraživati mediji i publike, ali i proizvoditi i testirati nove novinarske forme