Internacionalni festival animiranog filma djece i mladih u Varaždinu i Rijeci

Animatori iz 69 zemalja prijavili su ukupno 693 filma za konkurenciju u dvije sekcije – VAFI, u koju spadaju filmovi nastali OD djece i mladih i RAFI, u koju spadaju filmovi ZA djecu i mlade do 18 godina, a koji su snimili odrasli, odnosno profesionalci